Foutmelding

  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (regel 394 van /customers/5/a/4/verheyvanwijk.be/httpd.www/includes/common.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (regel 2405 van /customers/5/a/4/verheyvanwijk.be/httpd.www/includes/menu.inc).

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1.    VERKOPER  

Verhey van Wijk Rachel, verder als ‘RVvW ‘ aangeduid, is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0544.706.072.

Het BTW nummer is BE0544.706.072.

 

2.    TOEPASSING

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst.

RVvW behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

 

3.    PERSOONSGEGEVENS EN  PRIVACY

RVvW respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

RVvW gebruikt uw gegevens om uw bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Als u een bestelling plaatst, zijn uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

RVvW zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden als deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.
Deze ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

4.    PRIJZEN EN BETALING

Alle door RVvW vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten.

Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is RVvW bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

Voor gepersonaliseerde ontwerpen worden prijsopgaven vrijblijvend opgemaakt.

Bij betaling vanuit het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van zetfouten. Voor de gevolgen van zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Staat de prijs niet in verhouding tot het product, heeft RVvW het recht deze producten niet te verzenden. Per mail word u hiervan op de hoogte gebracht.

Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, vervallen automatisch.

 

Betaling is voorlopig enkel per overschrijving mogelijk.

Na overschrijving wordt het juweel u toegestuurd.

Triodos Bank

Rachel Verhey van Wijk

IBAN: BE94 5230 8064 9414

BIC: TRIOBEBB

 

De betaalmogelijkheid via PayPal is in opbouw.

met PayPal betaalt u snel en veilig online.

PayPal beschermt u tijdens het online winkelen.

 

5.    BESTELLING

RVvW is slechts gebonden door een bestelling nadat zij deze schriftelijk/per e-mail bevestigd heeft.

Bij een bestelling ontvangt u een bevestiging en factuur, met  vermelding van het gewenste item, de verzendkosten en het totaalbedrag.

Bestellingen zijn vooraf betaalbaar.

Is het juweel/item voorradig  zal direct na ontvangst van betaling overgegaan worden tot levering.

Indien het gewenste juweel/item niet voorradig is, verwittig ik u per e-mail en geef u de verwachte levertijd door.

Het juweel/item wordt geleverd in een bijpassende verpakking.

 

6.    LEVERINGSKOSTEN EN TERMIJN

De opgegeven levertijd is slechts een streeftijd, die ingaat zodra alle benodigde gegevens en de betaling in bezit zijn van RVvW. Bij onopzettelijke overschrijding daarvan kan de klant geen rechten jegens RVvW doen gelden.

Alle leveringen worden bezorgd door bpost.

De verzendkosten van een aangetekend en verzekerd pakket (bpack secur)  binnen België bedraagt  €8.20.

Bij verzending naar het buitenland worden de posttarieven van bpost gehanteerd  (bpack world  met online opvolging vanaf € 16.40).

Na bevestiging van de betaling is de voorziene levertijd in België: 4 à 10 werkdagen. 

Is het juweel voorradig  zal direct na ontvangst van betaling overgegaan worden tot levering.

Indien het gewenste juweel niet voorradig is, verwittig ik u per e-mail  en geef u de verwachte levertijd door.

De opgegeven levertijden zijn slecht indicatief.

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden

Indien bestelde artikelen niet geleverd kunnen worden, zullen de door de klant betaalde sommen terugbetaald worden zonder interest of andere vergoeding. Hiermee wordt dan tevens de overeenkomst ontbonden

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten voor de klant.

 

7.    RETOUR

Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn met uw aankoop, dan hebt  u het recht  uw aankoop te retourneren. Gelieve dit na ontvangst schriftelijk/per e-mail te melden.

Het retour zenden dient binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van uw pakketje te gebeuren.

Het artikel dient in ongedragen, onbeschadigde en oorspronkelijke staat en verpakking op eigen risico en kosten teruggestuurd te worden naar RVvW.

Als RVvW uw pakket in goede orde heeft ontvangen, in originele verpakking, zonder beschadigingen zal het aankoopbedrag exclusief verzendkosten vergoed worden.

RVvW zal het te ontvangen bedrag , binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van uw pakketje terug storten.

Gelieve een briefje in het pakket mee te sturen met daarin uw naam, besteld item, aankoopbedrag en bankgegevens zodat RVvW  u snel van dienst kan zijn.

Indien het retourpakket niet goed verpakt en/of onvoldoende gefrankeerd is zal  RVvW  het pakket weigeren, bijkomende kosten zijn voor rekening van klant.

Uitzondering: items die specifiek voor de klant ontworpen zijn worden niet teruggenomen.

8.    WAARBORG
RVvW’s waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop.

De waarborg vervalt indien u wijzigingen aan het item heeft aangebracht of er sprake is van gebreken die ontstaan zijn  door opzet of grove onachtzaamheid.

 

9.    OVERMACHT

In geval van overmacht, waardoor naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van RVVW kan worden verlangd, is RVvW nooit gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant.  De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.

RVvW is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, ,  moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij haarzelf, hetzij haar leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 

10.   KLACHTEN

Met de grootste zorg wil RVvW de items in een perfecte staat af leveren. Toch kan er onverhoopt een keer iets misgaan.

Klachten moeten binnen acht werkdagen na levering en in geval van verborgen gebreken onmiddellijk na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren schriftelijk aan RVvW worden gemeld, met een duidelijke omschrijving van de klacht.

Elk artikel is uniek en daarom wijkt  het altijd iets af van de op de internetsite afgebeelde items, dit is geen reden tot klacht.

 

11.    INTERNETSITE LINKS

De opgenomen internetsite links zijn louter informatief.

RVvW is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen.

12.    SCHEIDBAARHEID
Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

13.    TOEPASSELIJK RECHT
Alle overeenkomsten afgesloten met RVvW worden beheerst door het Belgisch recht.

De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.